DISCLAIMER

De website www.fullcolor.be en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links en hyperlinks, zijn eigendom van O3 Group BV. Het is niet toegestaan ​​de site of delen daarvan op te slaan, te kopiëren of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van O3 Group BV.

 

Aan de op deze website getoonde informatie worden aanvullingen en aanpassingen door O3 Group BV continu met zorg en aandacht uitgevoerd. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en / of onjuist is. Alle afbeeldingen op de website zijn alleen ter illustratie. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

 

O3 Group BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in informatie, afbeeldingen en prijzen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

De website bevat links en hyperlinks die naar andere websites leiden, die geen eigendom zijn van O3 Group BV en niet door ons worden onderhouden. Deze links zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel O3 Group BV uiterst selectief is met betrekking tot de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij de inhoud en het functioneren van deze sites, noch de kwaliteit van de producten en / of diensten die daarop worden aangeboden, niet garanderen. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door O3 Group BV worden onderhouden wordt afgewezen.